Home Studio Projects Research News Curriculum Vitae Contact    
 
             

STUDIO

Het fundament voor de studio ligt breed uitgesmeerd over meerdere studies. In 2004 ben ik begonnen met MBO-bouwkunde waarna ik in 2008 mijn HBO-bouwkunde architectuur ben gaan volgen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het Hbo was voor mij, de ‘’eerste echte’’ kennismaking met architectuur, en dit heeft mijn interesse in het vak gegrepen. Mijn passie voor architectuur werd duidelijk tijdens mijn stage periode bij ‘’De Zwarte Hond’’ in groningen, waar ik aan veel projecten werkte als assistent-ontwerper. Na deze periode ben ik begonnen met mijn afstuderen aan een ontwerp voor een studenten paviljoen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Door het proces en de positieve beoordeling van het afstudeerproject kreeg ik bevestiging voor mezelf dat ik door moest studeren en het vak architectuur verder moest uitdiepen. Het werd een passie.

Op de Technische Universiteit Eindhoven heb ik mezelf een ontwerp stijl aangeleerd dat leunt op een veruitgediepte analyse. Dit levert resultaten op welke verder gaan dan alleen mooie architectuur. Het kreeg een band met sociale, maatschappelijke, culturele waarden van een samenleving. In het schakelsemester en de masterprojecten heb ik de kans gegrepen om grote publieke gebouwen te ontwerpen. De complexiteit hierin ligt in het ontwerpen van systemen, financieringsmodellen, de verbinding tussen maaiveld en gebouw en de ruimtelijkheid van een grote publieke ruimte.  

ARCHITECTUUR

Architectuur is voor mij een manier om een samenleving op een concrete manier weer te geven. De sociale maatschappelijke culturele waarde van een specifieke samenleving komen vaak het meest concreet tot zijn recht in een bouwwerk. Kijk maar naar het verschil in woningen tussen verschillende landen en culturen. Het programma bevat overal weer andere eisen.

Tevens is architectuur een zeer krachtig medium als men praat over de bebouwde omgeving. Architectuur kan een positieve impuls geven, maar slechte architectuur kan de omgeving ook negatief beïnvloeden. Architectuur heeft hoe dan ook effect op de omgeving en haar bewoners. Het nestelt zich in het collectief geheugen van de inwoners en dit collectief geheugen zal de architectuur van het heden en de toekomst beïnvloeden. Een kritische blik t.o.v. de omgeving is dus nodig om goede architectuur te maken. Deze rationele houding is als een rode draad welke het begintpunt is bij alle projecten van r+r ontwerpstudio.